Co říkají zákaznici

Hlídejte svůj styl řízení a hlavně svou motivaci: Krátce po svém vyslání do Čech jsem se míchal prakticky do všeho, co dělal můj tým. Nic nefungovalo tak, jak jsem byl zvyklý, ze všeho hned byl problém, lidi za mnou pořád chodili a očekávali podrobné pokyny. Byl jsem frustrovaný z nich i ze sebe a chtěl jsem zpátky svůj starý tým. To mi samozřejmě moc nepomohlo dostat se k cíli. Velmi mi pomohlo, když jsem s paní Reissfelder pojmenoval spouštěče tohoto chování a podařilo se mi přestat reagovat na nepochopené impulzy svého týmu. Byl to obrovský rozdíl – nejen pro mě.

To, co pozorovatel pozoruje, souvisí více s pozorovatelem než s tím, co pozoruje:  „Vzhledem ke svému víceletému působení v zahraničí oceňuji jak mezinárodní nadhled paní Reissfelder, tak její schopnost neobyčejně citlivě vnímat jemné rozdíly vyplývající ze specifik českého kulturního prostředí. Disponuje vynikajícími komu­nikačními dovednostmi, což mimo jiné dokazuje i svým bezchybným vyjadřováním v českém jazyce, které je na úrovni rodilých mluvčích“  Ředitel společnosti

Vyjděte ze své ulity…:  Po roce v zahraničí jsem byla nespokojená. Měla jsem problémy prosadit se ve vedení, nevyrovnala jsem se s mentalitou a všechno jsem viděla negativně. Už jsem si jen přála vrátit se domu. Moje vedoucí mi pak navrhla koučing. O koučingu jsem nikdy nepřemýšlela, ale horší už to být nemohlo. Už po prvním sezení jsem se cítila podstatně lépe. Začala jsem realizovat své nové poznatky v běžné praxi. Už tyto malé změny mělý úžasný účinek, což pak příští koučingy ještě znásobily. Po několika týdnech se všichni, dokonce i moje vedoucí, chovali úplně jinak, což nebylo způsobeno jen jimi, bylo to reakcí na mé jiné chování. Teď lépe chápu své kolegy a spolupráce je konstruktivnější. Paní Reissfelder mi velmi pomohla jít novou cestou, myslet pozitivněji a vyjasnit si negativní aspekty mé práce (které jsou v každém zaměstnání). Rozhodující je být připraven přiznat si chyby a – co je důležité – zkoušet nové věci. To samo o sobě není možné! Každému, kdo na sobě chce pracovat, můžu paní Reissfelder jen doporučit. Teď se cítím ve své roli opravdu dobře, a jdu dále svou novou cestou!